اخبار مرکز
شماره: 15779
1400/06/07 - 07:32
گزارش مقدماتي شاخص قیمت كالاهاي وارداتي - فصل بهار 1400

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار 1400 نسبت به فصل قبل، 54.4 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1399 (برابر با 45.4 درصد) حدود 8.9 واحد درصد افزایش داشته است.

 قيمت كالاهاي وارداتي يكي از مهم‌ترين عوامل تأثیرگذار بر ميزان مبادلات خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله مي‌باشد و تغييرات آن­ها از اهميت بالايي برخوردار است. در طرح شاخص قيمت كالاهاي وارداتی از كليه كدهاي تعرفه وارداتی كشور سال 1395 (سال پایه) استفاده شده است. روش جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسلامي ايران و طبقه بندي مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور و براي 20 گروه‌ اصلي طبقه‌بندي HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می­شود.

ذکر این نکته ضروری است که براي محاسبه شاخص ­فصل بهار 1400 از داده­ هاي مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي استفاده شده است. لذا نتايج اعلام شده به صورت مقدماتي بوده و استفاده از آن­ها بايستي با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه­ ی داده­ هاي قطعی سال 1400 توسط گمرك جمهوري اسلامي ایران، شاخص واردات نيز از سوي مركز آمار بازنگري شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به اين دوره مجدداً به صورت قطعي منتشر خواهد شد.

  • تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار 1400 نسبت به فصل قبل، 54.4 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1399 (برابر با 45.4 درصد) حدود 8.9 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل بهار 1400 نسبت به فصل قبل، 12.7 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1399 (برابر با 12.8 درصد) حدود 0.1 واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «خمير چوب يا ساير مواد اليافى سلولزى و ...» (4.1 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه«آلات و دستگاه‌هاى اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى و ...» (77.5 درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها و ...» (2.2- درصد) می­ باشد.       

  • تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل 505.9 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1399 (برابر با 558.3 درصد) حدود 52.4 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده­ های دلاری در فصل بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل 58.6 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال 1399 (برابر با 56.0 درصد) حدود 2.6 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌هاى نرم و اشياء ساخته شده از اين مواد و...» (11.3 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌هاى اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى و ...» (857.0 درصد) است.

  • تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1400 برابر با 533.0 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی زمستان 1399 (برابر با 534.6 درصد) حدود 1.6 واحد درصد کاهش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1400 برابر با 52.7 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی زمستان 1399 (برابر با 47.4 درصد) حدود 5.3 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌هاى نرم و اشياء ساخته شده از اين مواد و...»  ( 1.4 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه‌هاى اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى و...» (718.6 درصد) است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.