اخبار سازمانی
شماره: 15781
1400/06/07 - 07:43
وبینار احراز هویت در فضای مجازی

این وبینار توسط پژوهشکده آمار در روزچهارشنبه مورخ 1400/6/10 از ساعت 15 الی 17 برگزار می شود.

برای مشاهده پوستر و لینک وبینار به فایل پیوست مراجعه کنید.