تازه‌های نشر
شماره: 15841
1400/07/07 - 11:10
انتشار نسخه الکترونیکی جایگاه اقتصادی اجتماعی استان ها در ایینه آمار

در این نشریه بر مبنای اطلاعات آماری موجود تصویری از وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان های کشور در مقایسه با کل کشور و استان های دیگر ارائه شده است.

این مجموعه شامل اطلاعات هر استان در زمینه­ مساحت و تقسیمات کشوری، جمعیت و ویژگی­های آن، زیرساخت­ها، هزینه و درآمد خانوارها، بازارهای مالی و سرمایه­ گذاری خارجی، شاخص­های کلان اقتصادی و تولید است.