اخبار مرکز
شماره: 15848
1400/07/15 - 08:00
به‌مناسبت روز ملي روستا و عشاير

در تقویم رسمی کشور، ۱۵ مهر ماه به‌عنوان روز ملی روستا و عشایر ثبت شده است.

جامعه روستایی و عشایری خاستگاه تمدن بشری است که با فرهنگ و شیوه زندگی مخصوص خود مردمانی صبور، تلاشگر، معتقد و غیور را تربیت کرده‌اند. اين جامعه به عنوان سنگ زیربنای تولید، برخلاف نسبت جمعیتی پایین، نقش مهمی در امنیت، اقتصاد و استقلال کشور ایفا می‌کنند و به مثابه کانون‌های کوچک تولیدی، سهم بزرگی در توسعه همه جانبه دارند.

اگرچه نفت، صنعت و خدمات سهم به سزایی در اقتصاد ملی دارند اما اقتصاد روستایی و عشايري در مقابل منابع طبیعی پایان‌پذیر، جزو اقتصاد پایان‌ناپذیر محسوب می‌شود. نگاهی به جمعیت روستاها و عشایر نشان می‌دهد که این جمعیت مولد، کم حاشیه و نجیب، به دور از آلودگی و معضلات کنونی شهرها و وابستگی کمتر به منابع نفتی، نقش ارزشمندي در توسعه پایدار ايفا مي‌كنند. روستاییان و عشایر در تامین غذا، امنیت غذایی، سلامت تولید مواد غذایی پیشتازند؛ نقش پر رنگي در صنعت توريسم و صنایع دستی دارند؛ و تولید کننده فرهنگ و آداب و سنن بسياري در كشور بوده و هستند و نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به‌خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده ایفا می‌کنند.

جامعه روستايي

مطابق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، نزديك به 21 ميليون نفر از جمعيت كشور معادل 25.9 درصد در مناطق روستايي ساكن هستند. دين 99.7 درصد افراد ساكن در نقاط روستايي اسلام است و 78.5 درصد از افراد جمعيت 6 ساله و بيشتر ساكن در روستاها باسوادند. بر اساس نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار در بهار 1400، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 15 ساله و بيشتر در اين مناطق، 44.5 درصد، نرخ بيكاري 6.4 درصد و شغل اصلي مردمان ساكن در مناطق روستايي، كشاورزي است.

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.