اخبار مرکز
شماره: 15854
1400/07/14 - 12:04
بیش از سیزده درصد از افراد پانزده ساله و بیشتر در سال 1399، به سینما رفته‌اند

این آمارگیری در سال 1399، برای افراد 15 ساله و بیشتر گونه ای طراحی شده است که نتایج به تفکیک تمام استان ها قابل ارایه است. در این آمارگیری به 43700 خانوار شهری و 18860 خانوار روستایی و در کل به 62560 خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد 15 ساله و بیشتر اخذ شده است.

     طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار از طرح‌هاي آماري جديد مركز آمار ايران است كه با هدف شناخت فعاليت‌ها و رفتارهاي فرهنگي خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي كشور طراحی شده است.

این آمارگیری در سال 1399، برای افراد 15 ساله و بیشتر گونه ­ای طراحی شده است که نتایج به تفکیک تمام استان ­ها قابل ارایه است. در این آمارگیری به 43700 خانوار شهری و 18860 خانوار روستایی و در کل به 62560 خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه ­های اجتماعی، فعالیت­های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد 15 ساله و بیشتر اخذ شده است.

مهمترین یافته­ های طرح در حوزه­های سینما، تئاتر و کنسرت به شرح زیر می­باشد:

الف‏- سینما

‏  در یک سال منتهی به زمان آمارگیری 4‏/13درصد از افراد 15ساله و بيش‌تر اظهار نمودند که به سینما رفته­ اند. 33درصد ازاین افراد، یک بار به سینما رفته ­اند که بالاترین درصد، و 6‏/4درصد، از این افراد پنج بار به سینما رفته­ اند که کمترین درصد را به خود اختصاص داده ­اند.

 

‏9‏/54 % این افراد با خانواده، 8‏/41 % با دوستان، 5‏/2 % به تنهايي و 8‏/0 % با ساير افراد در سینما حضور یافته ­اند.

 

‏ اولويت تماشاي گونه(ژانر)های فيلم­‌ سينمايي، در تماشا سينما، برای افراد 15 ساله و بیشتر، به ترتیب اجتماعی با 58.5 %، کمدی با 57.9% ، دفاع مقدس با 7.5%، کودک و نوجوان با 6.7% و سایر با 21.5%  بوده است.

ب‏- تئاتر:

‏  در یک سال منتهی به زمان آمارگیری 3‏/3درصد از افراد 15ساله و بيش‌تر به تماشای تئاتر رفته­ اند. 5‏/44درصد از این افراد ، یک بار به تماشای تئاتر رفته ­اند که بالاترین درصد و 3درصد نیز پنج بار به تئاتر رفته ­اند که کمترین درصد را به خود اختصاص داده ­اند.

ج‏- کنسرت:

‏   در یک سال منتهی به زمان آمارگیری 4درصد از افراد 15ساله و بيش‌تر به کنسرت رفته ­اند. 5‏/53درصد از این افراد ، یک بار به کنسرت رفته ­اند که بالاترین درصد و 6‏/1درصد نیز پنج بار به کنسرت رفته ­اند که کمترین درصد را به خود اختصاص داده ­اند.

شایان ذکر است نتایج تفصیلی این طرح به زودی در درگاه ملی آمار ایران به نشانی  www.amar.org.ir قرار خواهد گرفت.