اخبار مرکز
شماره: 15857
1400/07/17 - 08:51
گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري تابستان 1400

درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 24.7 درصد است كه نسبت به فصل بهار 1400(29.1 درصد)، 4.4 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد

در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، یکی از بخش های مهم بخش مسكن است. که شامل زير بخش‌هاي "اجاره بهاي واحدهاي مسكوني" و "خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله كشي، گچ‌كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و...) مي‌باشد.

 در فصل تابستان 1400، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 244.1 رسيد كه نسبت به فصل قبل 8.0 درصد افزايش داشته است. در اين فصل استان لرستان با 27.5 درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 2.5 درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استانهای کشور داشته اند. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 24.7 درصد است كه نسبت به فصل بهار 1400(29.1 درصد)، 4.4 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. در این فصل بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه با 41.8 درصد مربوط به استان لرستان و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه با 13.1 درصد مربوط به استان خراسان رضوی است. به عبارتي در فصل تابستان1400 خانوارهاي استان لرستان به طور متوسط 17.2 واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان خراسان رضوی بطور متوسط 11.5 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده‌اند.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهي به فصل تابستان 1400 برابر 27.6 درصد است. که استان کرمانشاه  با 37.5 درصد بيشترين نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان  با 13.2 درصد كمترين نرخ تورم را داشته اند.

همچنین در فصل تابستان 1400متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، برابر با 46.9 درصد بوده است...

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.