اخبار سازمانی
شماره: 15862
1400/07/18 - 11:21
نشست هم اندیشی تدوین نظام تبادل داده در کشور در راستای حکمرانی داده

سخنران: آقای دکتر اشکان شباک،رئیس پژوهشکده آمار

زمان:  دوشنبه مورخ 1400/7/19
ساعت 10 الی 12 

مکان:  خیابان پاستور شرقی-کوچه خورشید-شماره52

برای مشاهده پوستر  به فایل پیوست مراجعه کنید.