اخبار مرکز
شماره: 15875
1400/07/25 - 10:30
گزارش شاخص قيمت املاک مسكوني شهر تهران– شهریور ماه 1400

در شهریور 1400 عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران بر اساس ماه پايه فروردين 1395 به عدد 752.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل(761.7) 1.2 درصد کاهش داشته است.

شاخص قيمت

در شهریور 1400 عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران بر اساس ماه پايه فروردين 1395 به عدد 752.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل(761.7) 1.2 درصد کاهش داشته است.

كاهش تورم نقطه‌اي

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه 1400 به عدد 23.8 درصد رسیده است؛ یعنی بايستي خريداران براي خريد يك واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به شهریور 1399، بطور متوسط 23.8 درصد بيشتر پرداخت كنند. تورم نقطه‌اي اين ماه در مقايسه با ماه قبل(33.7) 9.9 واحد درصد كاهش يافته است.

کاهش تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاري، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می‌باشد كه در شهریور ماه 1400 اين اطلاع به عدد 1.2- درصد رسيده است. تورم ماهانه شهریور در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (3.6 درصد)، 4.8 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه شهریور ماه 1400 املاك مسكوني شهر تهران به عدد 67.3 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(75.3)، 7.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.