اخبار سازمانی
شماره: 17383
1401/03/02 - 03:51
دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با رئیس مرکز آمار ایران

در این جلسه که در محل مرکز آمار ایران برگزار شد،در مورد آمارهای شهرستان‌ها تبادل نظر و راهکارهایی برای تولید آمارهای شهرستان ها از روش کوچک ناحیه ای ارائه شد.

رئیس مرکز آمار ایران در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان و همچنین معاون آمار و اطلاعات این سازمان، ضمن تشکر از تعامل خوب این سازمان با مرکز آمار ایران، بر اهمیت ارتقاء کیفیت داده‌ها، تاکید کرد.

در این جلسه که در محل مرکز آمار ایران برگزار شد،در مورد آمارهای شهرستان‌ها تبادل نظر و راهکارهایی برای تولید آمارهای شهرستان ها از روش کوچک ناحیه ای ارائه شد. در ادامه حاضرین در جلسه درمورد انجام فعالیت‌های آماری سال جاری استان‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان به همراه داوود آقایی، معاون آمار و اطلاعات این سازمان، روز شنبه، 31 اردیبهشت ماه با دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران دیدار کردند.