شماره: 18434
1401/03/25 - 12:32
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی استان تهران نیمسال دوم1400

در بين تمامي اقلام مورد آمارگيري، «راننده لیفت­تراک » با 17.53 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش و «کابل کش درجه دو فشار قوی » با 26.39 درصد کاهش داراي بیشترین کاهش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ قبل بوده‌اند.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتي نيرو‌هاي انساني شاغل در طرح‏هاي عمراني (109 قلم) با ارسال پرسشنامه‌ هاي مربوطه از طريق رايانامه به تعدادي از پيمانكاري‏هاي‌ مجري طرح‏هاي عمراني در سطح استان تهران جمع‏آوري مي‏شود.  

در بين تمامي اقلام مورد آمارگيري، «راننده لیفت­تراک » با 17.53 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش و «کابل کش درجه دو فشار قوی » با 26.39 درصد کاهش داراي بیشترین کاهش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ قبل بوده‌اند.

 همچنين، مقايسه‌ متوسط دستمزد ساعتي در اين دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به « آلومینیوم کاردرجه یک » با 51.98 درصد و بیشترین کاهش دستمزد ساعتي مربوط به «کمک کابل کش فشار قوی» با 14.70 درصد بوده است.

نتايج‌ تفصيلي اين طرح در درگاه ملی آمار به آدرس  www.amar.org.ir در بخش داده ها و اطلاعات آماری / ساختمان و مسکن / قیمت و اجاره مصالح، ماشین آلات و دستمزد / نشریات قرار دارد.