تازه‌های نشر
شماره: 5185
1396/11/03 - 01:28
انتشار نسخه الكترونيك هرم هاي سني ايران بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسكن 1395

جمعيت ايران از سال 1335 تا 1395 از تعداد 18954704 به 79926270  نفر افزايش پيدا كرده است

با توجه به اهمیت موضوع سن و طبقه­ بندی­های مربوط به آن و نیازهای متعدد کاربران نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1395، این نشریه در دو فصل تهیه شده است. در فصل اول تعاریف و مفاهیم ساختار سنی و ترکیب جمعیت و فصل دوم تصویر هرم­های سنی جمعیت کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی ارائه مي­شود. به منظور استفاده كاربران هرم­هاي سني براي هر استان و به تفكيك مناطق شهري و روستايي و نيز براي گروه­هاي سني و سنين منفرد ترسيم شده است. اطلاعات بيشتز از طريق فايل پيوست قابل دستيابي است.