اخبار مرکز
شماره: 5347
1397/01/21 - 01:54
نرخ بيكاري زمستان 1396 ، 12.1 درصد است

بررسي روند تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان1395)، 0.8 درصد افزايش و نسبت به فصل گذشته (پاييز1396)، 0.4 درصد كاهش داشته است

 نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار زمستان 1396 منتشر شد. بررسي نرخ بيكاري افراد 10 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 12.1 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1395)، 0.4 درصد كاهش و نسبت به فصل گذشته (پاييز 1396) 0.2 درصد افزايش داشته است.

درزمستان 1396، 39.7 درصد جمعيت 10 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان1395)، 0.8 درصد افزايش و نسبت به فصل گذشته (پاييز1396)، 0.4 درصد كاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان 29- 15 ساله نيز حاکی از آن است كه 25.2 درصد از جمعیت فعال 29- 15 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسي روند تغييـرات نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله نشان مي‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.3 درصد كاهش و نسبت به فصل قبل0.2درصد افزايش پيدا كرده است.

بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه در زمستان 1396، 11.5 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و) كم‌تر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 36.4 درصد از شاغلين 15 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.

بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با 52.1 درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش­هاي صنعت با 32.6 درصد و كشاورزي با 15.3 درصد قرار دارند.

خاطر نشان مي‌سازد اطلاعات نتايج طرح مذكور به­صورت تفصيلي به­زودي در درگاه ملي آمار به نشاني www.amar.org.ir  قابل دسترس خواهد بود.

 براي مشاهده جزيئات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.