درگاه ملی آمار


02

مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به مراکز درمانی و پاراکلینیکی طرف قرارداد

 همکاران محترم بازنشسته می توانند با مراجعه به مراکز درمانی و پاراکلینیکی طرف قرارداد شرکت بیمه آتیه سازان حافظ " بدون پرداخت وجهی "  امور درمانی خود را انجام دهند،  مدارک مورد نیاز درهنگام مراجعه به مراکز درمانی:

1- داشتن شماره دفتر کل 

2- شناسنامه ،کارت ملی

3- دفترچه بیمه خدمات .

لیست مراکز درمانی و پاراکلینیکی طرف قرارداد شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

تعداد مشاهده خبر: (208)
کد خبر: 9016