شماره: 10380
1398/05/12
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای - تیر ۱۳۹۸

 

 

حق انتشار محفوظ است ©