شماره: 10386
1398/05/12
گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران - بهار ۱۳۹۸

 

 

حق انتشار محفوظ است ©