درگاه ملی آمار


04

شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای - مرداد ۱۳۹۸

 

تعداد مشاهده خبر: (158)
کد خبر: 11443