درگاه ملی آمار


06

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان - شهریور ۱۳۹۸

 

تعداد مشاهده خبر: (218)
کد خبر: 11486