درگاه ملی آمار


09

چکیده نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر - ۱۳۹۴

 
تعداد مشاهده خبر: (1951)
گروه خبر: صنعت
کد خبر: 5197