درگاه ملی آمار


27

نرخ رشد اقتصادی - سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ (بر مبنای سال پایه‌ی ۱۳۹۰)

 
تعداد مشاهده خبر: (584)
گروه خبر: حساب های ملی
کد خبر: 5769