03 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 06 مرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: پنجشنبه, 06 مرداد,1401
بازدید: 3943
 پیام رئیس جمهور محترم در خصوص اهمیت هماهنگی دستگاهها با مرکز آمارایران
پیام رئیس جمهور محترم در خصوص اهمیت هماهنگی دستگاهها با مرکز آمارایران

/

/

تصاویر
  •  پیام رئیس جمهور محترم در خصوص اهمیت هماهنگی دستگاهها با مرکز آمارایران