12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 31 فروردین 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 31 فروردین,1398
بازدید: 1238
گزارش تحلیلی "اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشور"
گزارش تحلیلی "اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشور"

خدمات يكي از بخش‌های اقتصاد كشور و مجموعه¬ای از فعالیت هاست كه همانند ساير بخش‌های اقتصاد طي گذشت زمان دچار تغيير و تحول كمي و كيفي شده است.اين گزارش توسط سپيده صالحي مدير كل حساب هاي اقتصادي و بنفشه نجفي كارشناس آن دفتر درمركز آمار ايران تهيه شده است

مقدمه

خدمات يكي از بخش‌های اقتصاد كشور و مجموعه­ای از فعالیت هاست كه همانند ساير بخش‌های اقتصاد طي گذشت زمان دچار تغيير و تحول كمي و كيفي شده است. سهم آن در ايجاد ارزش‌افزوده و اختصاص منابع و فعالیت‌ها به خود و همچنين سهم آن در توليد ناخالص داخلي، اشتغال و توسعه به‌طور مستمر و چشمگير رو به افزايش بوده است.

معرفی بخش خدمات

فعالیت‌های اقتصادی طبق تئوری سه بخش، به سه بخش مرتبط با موادخام(اول)، تولیدی(دوم) و خدمات(سوم) تقسیم می‌شود. این خوشه‌بندی سه‌بخشی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشر، کالین کلارک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه یافته است. بخش موادخام به فعالیت‌هایی اشاره دارد که به موجب آن‌ها مواد خام استحصال می‌گردند. به عنوان نمونه، مشاغلی همچون استخراج مواد معدنی و کشاورزی را می‌توان جز این دسته طبقه‌بندی کرد.براي مشاهده متن كامل گزارش به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • گزارش تحلیلی "اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشور"
  • گزارش تحلیلی "اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشور"
فایلهای پیوست
طراحی سایت