29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 26 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 26 خرداد,1398
بازدید: 530
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح پژوهشی برخورداری خانوارهای واستفاده افراد از فناوری اطلاعات وارتباطات1396
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح پژوهشی برخورداری خانوارهای واستفاده افراد از فناوری اطلاعات وارتباطات1396

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود 18/0 میلیون خانوار (72/8 درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی دارند

از مجموع خانوارهای كشور، در حدود 17/2 میلیون خانوار (69/7 درصد) در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‌اند. از این تعداد، 7/2 میلیون خانوار (29/2 درصد خانوارهای كشور) حداقل به رايانه‌ي معمولی، 9/9 میلیون خانوار (40/3 درصد خانوارهای كشور) حداقل به لپ‌تاپ و 8/5 میلیون خانوار (34/3 درصد خانوارهای كشور )حداقل به تبلت دسترسی داشته‌اند. همچنین 78/0 درصد خانوارهای شهری و 44/4درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‌اند.

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود 18/0 میلیون خانوار (72/8 درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته و 6/7 میلیون خانوار (27/2 درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی نداشته‌اند. از کل خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، تعداد 14/5 میلیون خانوار (80/7 درصد) در نقاط شهری و 3/5 میلیون خانوار (19/3 درصد) در نقاط روستایی زندگی می‌كرده‌اند. همچنین اندازه‌ی سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سكونت برای خانوارهای شهری 77/9 درصد و برای خانوارهای روستایی 57/0 درصد است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح پژوهشی برخورداری خانوارهای واستفاده افراد از فناوری اطلاعات وارتباطات1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت