29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 01 تیر 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 01 تیر,1398
بازدید: 619
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان 1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان 1397

متوسط مبلغ اجاره‎ي ماهانه به علاوه‎ي سه درصد وديعه‎ي پرداختي برای اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 111064 ريال با میانگین مساحت 98 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل 1/8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 19/2 درصد افزایش داشته است .

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 28651 هزار ريال با میانگین مساحت 264 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 36/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 121/9 درصد افزایش داشته است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 29262 هزار ريال با میانگین مساحت 110 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 11/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 59/8 درصد افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجارهي ماهانه بهعلاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 111064 ريال با میانگین مساحت 98 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل 1/8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 19/2 درصد افزایش داشته است .اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت