30 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 15 تیر 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 15 تیر,1398
بازدید: 1667
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران سال1397 (بر مبنای سال پایه 1390)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران سال1397 (بر مبنای سال پایه 1390)

شاخص قيمت توليدكننده در سال 1397، با 47.5 درصد افزایش نسبت به سال 1396، به عدد 347.2 رسيد. اين شاخص در سال 1396 عدد 235.5 بوده و نسبت به سال 1395، 12.5 درصد افزايش يافته بود

شاخص قيمت توليدكننده در سال 1397، با 47.5 درصد افزایش نسبت به سال 1396، به عدد 347.2 رسيد. اين شاخص در سال 1396 عدد 235.5 بوده و نسبت به سال 1395، 12.5 درصد افزايش يافته بود. این شاخص در تمام فصل­های سال مورد بررسی (1396) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بيشترين افزايش این شاخص در فصل پاییز با 18.6 درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل­های سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیش­ترین آن مربوط به فصل زمستان، 66.3 درصد، می­باشد.

در ادامه به توضیح اعداد شاخص و درصد تغییرات آن­ها در سطح بخش­های اصلی و اختصاصی می­پردازیم.

 

بخش کشاورزی

شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش ”کشاورزی“ در سال 1397 با 48.8 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 368.2 رسید. عدد شاخص این بخش در سال 1396 برابر با 247.5 بوده كه نسبت به سال قبل 11.7 درصد افزایش يافته بود. بيش‌ترين افزايش شاخص مذكور در فصل بهار و به ميزان 23.9 درصد نسبت به فصل قبل مي­باشد. این شاخص در تمامی فصل­های سال مورد بررسی بجز فصل زمستان افزایش داشته است.

بخش معدن

شاخص قيمت توليدكننده بخش ”معدن“ در سال 1397 با 50.9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 350.0 رسید. عدد شاخص اين بخش در سال 1396 برابر با 232.0 بوده كه نسبت به سال قبل 17.3 درصد افزایش يافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل­های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیش­ترین افزایش آن در فصل پاییز معادل 17.2 درصد بوده است.

بخش صنعت

شاخص قيمت توليدكننده بخش اصلی ”صنعت“ در سال 1397 با 64.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 382.4 رسید. عدد شاخص اين بخش در سال 1396 برابر با 232.4 بوده كه نسبت به سال 1395، 15.5 درصد افزایش يافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل­های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیش­ترین افزایش آن در فصل پاییز معادل 23.5 درصد بوده است.

بخش برق

شاخص قيمت توليدكننده بخش ”برق“ در سال 1397 با 4.7 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 126.2 رسید. عدد شاخص اين بخش در سال 1396 برابر با 120.5 بوده كه نسبت به سال قبل 8.1 درصد کاهش يافته بود. شاخص این بخش در فصل­های پاییز و زمستان به ترتیب با 11.6 و 4.6 درصد کاهش نسبت به فصل قبل و در سایر فصل­های سال 1397 با افزایش نسبت به فصل قبل همراه بوده است.

بخش اختصاصی خدمات

شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی ”خدمات“ در سال 1397 با 22.2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 296.5 رسید. اين شاخص در سال 1396 عدد 242.6 بوده كه نسبت به سال قبل 8.9 درصد افزایش يافته بود. بيش‌ترين افزایش شاخص مذكور در فصل پاییز به ميزان 8.8 درصد مي­باشد. شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش در تمام فصل­های سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل با افزایش همراه بوده است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران سال1397 (بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت