30 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 23 تیر 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 24 تیر,1398
بازدید: 702
انتشار نسخه الکترونیکی تحلیل تبیینی شاخص های عمده جمعیتی در سال های 1390و1395
انتشار نسخه الکترونیکی تحلیل تبیینی شاخص های عمده جمعیتی در سال های 1390و1395

در سال 1395، از تعداد 23580221 خانوارهاي معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، 60/5 درصد از خانوارها مالک عرصه واعیان ( زمين و بنا) بوده‌اند و 30/7 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند.


 در سرشماری سال 1390، تراکم جمعیت در کل کشور برابر 46 نفر در هر کیلومتر مربع و در سال 1395 برابر 49 نفر در هرکیلومتر مربع بوده است.

تعداد شهرهاي كشور از 1139 شهر در سال1390 به 1242 شهر در سال 1395 و میزان شهرنشینی در کشور از 71/4 در سال 1390 به 74/0 در سال 1395 افزایش یافته است.

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، جمعیت کشور 75149669 نفر، و در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کشور 79926270 نفر بوده است، طي دوره 90-1385 متوسط رشد سالانه جمعيت کشور 1/29 درصد در سال و طي دوره 95-1390 متوسط رشد سالانه جمعيت کشور 1/24 درصد در سال بوده است.

- مقایسه میزان باسوادی بزرگسالان در گروه سنی 15 ساله و بیش‌تر در کل کشور در سال 1390 برای مردان 87/2 درصد و زنان 78/6 درصد و در سال 1395 برای مردان 89/9 درصد و زنان 82 درصد بوده است.

- در سال 1390 از تعداد 21049934 خانوارهاي معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، 62/7 درصد از خانوارها مالک عرصه واعیان ( زمين و بنا) بوده‌اند و 26/6 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. در سال 1395، از تعداد 23580221 خانوارهاي معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، 60/5 درصد از خانوارها مالک عرصه واعیان ( زمين و بنا) بوده‌اند و 30/7 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند.

اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

-

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی تحلیل تبیینی شاخص های عمده جمعیتی در سال های 1390و1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت