30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 08 مرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 08 مرداد,1398
بازدید: 1716
تحليل جريان نيروي كار ايران  (بر اساس نتايج آمارگيري نيروي كار بهار 1398)
تحليل جريان نيروي كار ايران (بر اساس نتايج آمارگيري نيروي كار بهار 1398)

اين تحليل توسط علي اكبر محزون، مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري مركز آمار ايران
و معصومه محمدي طاري، رئيس گروه آمارهاي نيروي انساني اين دفتر تهيه شده است.

آنچه كه از نتايج آمارگيري نيروي كار بهار سال جاري منتشر شد، همچون فصول گذشته، حاصل تلاش بالغ بر 10 هزار و 496 نفر-روز رده‌هاي اجرايي طرح (مشتمل بر 8 هزار و 311 نفر-روز مأمور آمارگير) تحت مديريت معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به عنوان بازوان اجرايي مركز آمار ايران در سراسر كشور بوده است. در قالب اين سازمان اجرايي، در دو هفته‌ي مرجع در ماه مياني هر فصل به حدود 60 هزار خانوار در نقاط شهري و روستايي كشور مراجعه و پرسشنامه الكترونيكي اين آمارگيري در تبلت‌هاي مأموران آمارگير تكميل مي‌شود و اطلاعات و داده‌هاي گردآوري شده پس از كنترل و تأييد توسط رده‌هاي نظارتي، به صورت روزانه از طريق «سامانه يكپارچه جمع‌آوري الكترونيكي داده‌ها» (سيجاد) به مركز آمار ايران انتقال مي‌يابد.

حاصل اين تلاش فشرده و پردازش‌هاي رايانه‌اي بعدي توسط واحدهاي تخصصي مركز آمار ايران كه متدلوژي و الگوريتم آن پيش از اجراي آمارگيري طراحي گرديده و پس از اجرا نيز با انتشار داده‌هاي خام طرح براي انجام پژوهش‌هاي كاربردي عميق‌تر از طريق سايت مركز آمار ايران در اختيار كاربران قرار داده مي‌شود، تصويري روشن از تغييرات بازار كار كشور و استان‌ها است كه براي سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و امكان پايش پيشرفت و توسعه كشور در حوزه‌هاي مرتبط را فراهم مي‌نمايد.

در اين ميان، بعضاً انتظاراتي نيز فراتر از محتواي طراحي شده‌ي اين آمارگيري نمونه‌اي در بين كاربران اعم از سياستگذاران، برنامه‌ريزان و پژوهشگران به وجود مي‌آيد كه اجابت تمامي آنان در كوتاه‌مدت ميسر نبوده و نيازمند تأمين اعتبارات بيشتر و توسعه‌ي روش‌هاي گردآوري و پردازش اطلاعات از منابع مختلف است.

از آنجا كه «رصد و اطلاع‌رساني در اقتصاد كلان» از جمله اهداف اجراي چنين طرحي مبتني بر استانداردهاي روز سازمان جهاني كار (ILO) در كشورهاي دنيا است، لذا عمده‌ي تحليل‌هاي صورت گرفته از سوي كاربران به مقايسه‌ي نتايج كلي حاصل از اين طرح نظير نرخ بيكاري، نرخ مشاركت و تغييرات تعداد شاغلان و بيكاران در مقايسه با فصل يا سال قبل است و در اين ميان، اهداف ديگري نظير «سنجش عرضه‌ي نيروي كار» و «ارزيابي نهاده نيروي كار (حجم يا جمع ساعات اشتغال)» در اقتصاد نيز دنبال مي‌شود. اين امر باعث گرديده تا كاربران، كمتر به ساير ابعاد اطلاعاتي ارزشمند اين طرح كه مي‌تواند مبناي تحليل‌هاي گسترده‌تر و عميق‌تر در حوزه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي باشد بپردازند و عملاً به همان نتايج كلي اكتفا شود. يكي از ابعاد بسيار كاربردي نتايج اين طرح، تحليل «جريان نيروي كار» است كه نشان مي‌دهد در هر فصل نسبت به فصل قبل يا فصل مشابه سال قبل، چه ميزان جابجايي و تغيير بين هر يك از وضعيت‌هاي «شاغل»، «بيكار» يا «جمعيت غيرفعال» رخ داده است و نهايتاً تعداد موجود شاغلان و بيكاران در بازار كار، تحت چه فرايندي در تعامل با ساير وضعيت‌ها نسبت به دوره مورد مقايسه تغيير يافته است؛ به عبارت ديگر، فرايند حركت جريانات بازار كار در آمارهاي جريان، گوياي آنست كه چه تعداد از افراد در هر دو زمان شاغل بوده‌اند، چه تعداد افرادي كه در زمان گذشته شاغل بوده‌اند بيكار شده‌اند، چه تعداد افراد كه در زمان گذشته شاغل بوده‌اند غيرفعال شده‌اند و ... . اطلاعات مورد نياز براي اين نوع تحليل به سبب وجود الگوي چرخشي در خانوارهاي مورد آمارگيري، به گونه‌اي تأمين مي‌شود كه حدود 50 درصد خانوارها در هر بار اجراي فصلي اين طرح با فصل قبل يا فصل مشابه سال قبل مشترك است و اين امر زمينه رصد ثبات يا تغيير وضع فعاليت همان افرادي كه پيش‌تر مورد مراجعه و آمارگيري واقع شده‌اند را از طريق «ماتريس انتقال» فراهم مي‌نمايد. هر چند تعداد نمونه‌ي مورد نياز براي اين تحليل به اندازه‌اي نيست كه بتوان براي استان‌هاي كشور نيز آن را انجام داد، اما تصويري كه از تغييرات صورت گرفته در بازار كار كشورها به دست مي‌دهد، بسيار كامل‌تر و كاربردي‌تر از تصوير كلي‌اي است كه صرفاً با بررسي تغييرات شاخص‌هاي كلي نظير نرخ بيكاري و نرخ مشاركت به دست مي‌آيد. لذا در ذيل به نتايج مطالعه‌ي صورت گرفته در زمينه برآورد جريان نيروي كار از فصل بهار 1397 و همچنين زمستان 1397 به بهار 1398 مي‌پردازيم...

براي مشاهده متن كامل  تحليل به فايل پيوست مراجعه كنيد. 

تصاویر
  • تحليل جريان نيروي كار ايران  (بر اساس نتايج آمارگيري نيروي كار بهار 1398)
  • تحليل جريان نيروي كار ايران  (بر اساس نتايج آمارگيري نيروي كار بهار 1398)
فایلهای پیوست
طراحی سایت