08 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 13 مرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 13 مرداد,1398
بازدید: 1024
 گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن فصل بهار 1398  (برمبنای سال پایه 1390)
 گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن فصل بهار 1398 (برمبنای سال پایه 1390)

گروه "استخراج کانه­‌های فلزی" بیش­ترین تاثیر را بر افزایش 16.9 درصدی  شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن در فصل بهار ١٣٩٨ با 16.9 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد 474,6 رسید.

گروه­ها و رشته فعالیت­های معدنی زير به ترتيب بيش­ترين تأثير را در تغييرات فصلی اين شاخص داشته­‌اند:

گروه "استخراج کانه­های فلزی" بیش­ترین تاثیر را بر افزایش 16.9 درصدی  شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن داشته است.

این گروه شامل "استخراج كانه‌هاي فلزی آهنی" و "استخراج كانه‌هاي فلزی غیرآهنی" می­باشد که به ترتیب دارای تاثیر عمده بر تغییرات شاخص کل بخش معدن می­باشند.

شاخص قیمت تولیدکننده در "استخراج كانه‌هاي فلزی آهنی" از عدد 531.4 به عدد 607.4 رسید و با 14.3 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش­ترین تاثیر را بر افزایش شاخص گروه "استخراج کانه­های فلزی" داشته است. شاخص قیمت رشته فعالیت معدنی " استخراج سنگ­های آهنی" بیش­ترین اثرگذاری را بر افزایش شاخص زیرگروه " استخراج كانه‌هاي فلزی آهنی" داشته که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی " كنسانتره آهن" می­باشد.

شاخص قیمت تولیدکننده "استخراج كانه‌هاي فلزی غیرآهنی" از عدد 307.7 به عدد 346.0 رسید و با 12.5 درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه دوم تاثیرگذاری بر افزایش شاخص گروه " استخراج کانه­های فلزی" را داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده در فعالیت " استخراج سنگ مس"  از رقم 279.8 به رقم 318.8 رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل 14.0 درصد افزایش نشان داده است، این افزایش به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی " کنسانتره مس" می­باشد.

گروه " استخراج زغال سنگ " با افزایش73.1 درصدی رتبه دوم تاثیر گذاری بر افزایش شاخص قیمت کل بخش معدن را داشته است. عدد شاخص این گروه از عدد 383.1 در فصل زمستان 1397 به 663.0 در فصل بهار 1398 رسید. افزایش شاخص این گروه به­ دلیل افزایش قیمت ماده معدنی " كنسانتره زغال سنگ" می­ باشد.

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  •  گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن فصل بهار 1398  (برمبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت