08 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 23 مرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 23 مرداد,1398
بازدید: 827
افزایش 25.4 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌23.9 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل زمستان 97 نسبت به فصل زمستان 96
افزایش 25.4 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌23.9 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل زمستان 97 نسبت به فصل زمستان 96

در فصل زمستان سال 1397، تعداد 18953 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 12.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 25.4 درصد افزایش داشته است.‏

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل زمستان سال 1397 نشان مي‌دهد:
الف- شهر تهران

در فصل زمستان سال 1397، تعداد 18953 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 12.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 25.4 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7.1 واحد بوده است.
14.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 24.3 درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل زمستان 1397 بالغ ‌بر 3552 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 5.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 29.8 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1329 مترمربع بوده است.


ب- كل نقاط شهري كشور

در فصل زمستان سال 1397، تعداد 114614 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 50.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 23.9 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.5 واحد بوده است‌.
در فصل زمستان 1397 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 68.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 22.0 درصد افزایش داشته است.
نسبت به فصل گذشته 43.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 23.6 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 466 مترمربع بوده است.
در ضمن، نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

تصاویر
  • افزایش 25.4 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌23.9 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل زمستان 97 نسبت به فصل زمستان 96
  • افزایش 25.4 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌23.9 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل زمستان 97 نسبت به فصل زمستان 96
طراحی سایت