07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 23 مرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 23 مرداد,1398
بازدید: 3124
  متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي  بهار 1398
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي بهار 1398

در بخش سبزيجات، در سه ماهة اول سال 1398، متوسط قيمت سيب زميني 36123، پياز 37134 و گوجه فرنگي 22245 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 527.9، 539.2 و 221.6 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش غلات، در سه ماهة اول سال 1398، متوسط قيمت گندم 17210 ريال و متوسط قيمت جو 17851 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 31.1 درصد و 57.5 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال 1398، متوسط قيمت نخود 60010 ريال و متوسط قيمت عدس 55543 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 43.8 درصد و 25.9 درصد افزايش داشته اند.

در بخش محصولات جاليزي، در بهار سال 1398، متوسط قيمت هندوانه 8472، خربزه 25684 و خيار 21510 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.6 درصد كاهش و 57.9 و 79.5 درصد افزايش داشته‌اند.

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

در بخش سبزيجات، در سه ماهة اول سال 1398، متوسط قيمت سيب زميني 36123، پياز 37134 و گوجه فرنگي 22245 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 527.9، 539.2 و 221.6 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش محصولات علوفه‌اي، در بهار سال 1398، متوسط قيمت يونجه 16928 و کاه 3050 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به بهار سال قبل 69.5 و 92.7 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهة اول سال 1398، متوسط قيمت زردآلو 78128 و متوسط قيمت آلبالو 73028 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به بهار سال قبل 54.6 و 63.5 درصد افزايش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو 47317 بوده که 61.4 درصد افزایش داشته است.

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در بهار سال 1398، متوسط قيمت سيب درختي 60425 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 33.9 درصد افزایش یافته است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهة اول سال 1398، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده 430630 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 364541 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 112.7 و 134.5 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در بهار سال 1398، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 53859 ریال بوده كه  نسبت به بهار سال قبل 22.3 درصد افزايش داشته است و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 20476 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 64.8 درصد افزايش نشان می‌دهد.

در بخش هزينه هاي خدمات ماشيني، در سه ماهة اول سال 1398، هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي آبي 2540489 ریال و هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي ديم 1607549 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.1 و 28.4 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نيروي كار، در بهار سال 1398، دستمزد كارگر ميوه چين مرد 649420 ريال بوده که نسبت به سال قبل 34.3 درصد افزایش داشته و دستمزد كارگر ميوه چين زن 528383 ريال بوده كه نسبت به بهار سال قبل 38.4 درصد افزايش داشته است. همچنين، دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار مرد 767555 ريال و دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار زن 862569 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 28.4 و 30.8 درصد افزايش داشته‌اند.

 

تصاویر
  •   متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي  بهار 1398
فایلهای پیوست