30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 27 مرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 27 مرداد,1398
بازدید: 1865
بررسي روند تغييرات ارزش افزوده بخش هاي دولتي طي سال هاي 1394-1390
بررسي روند تغييرات ارزش افزوده بخش هاي دولتي طي سال هاي 1394-1390

اين مطلب توسط فاطمه طالبي کارشناس حساب‌هاي خدمات منطقه‌اي ،فرشته بهرامي کارشناس حساب‌های دنیای خارج و پرستو نوري كارشناس دفتر حساب هاب اقتصادي تهيه شده است.

مقدمه

بخش‌هاي دولتی شامل قسمتي از اقتصاد هستند که بودجه آن از دولت عمومي تأمین شده و خدمات اولیه دولتی را ارائه می‌کنند. اين بخش‌ها شامل واحد‌هاي دولتي هستند. واحدهاي دولتي عبارتند از واحدهاي قانوني ايجاد شده از طريق فرآيند‌هاي سياسي كه داراي اقتدار قانونگذاري، قضايي يا اجرايي در رابطه با واحد‌هاي نهادي ديگر در يك منطقه مشخص هستند. كاركرد‌هاي اصلي دولت به عنوان واحد نهادي، عبارت از به عهده گرفتن مسئوليت فراهم كردن كالاها و خدمات براي جامعه يا خانوارهاي فردي و تأمين مالي تداركات خود از محل ماليات يا درآمد‌هاي ديگر، باز‌توزيع درآمد و ثروت با ابزار‌هاي انتقالات، و اشتغال به توزيع غير بازاري است. در تمامي كشورها، يك واحد نهادي از بخش دولت وجود دارد كه از لحاظ اندازه و قدرت به ويژه قدرت اعمال كنترل بر واحد‌هاي نهادي ديگر متفاوت عمل مي‌كند. ارائه خدمات بخش دولتی بسته به هر کشوری متغیر است ولی در بیشتر کشورها بخش دولتی شامل خدماتی چون پلیس، ارتش، دولت محلي(شهرداري‌ها)، حمل ونقل عمومی، آموزش و بهداشت عمومی و ... است. تمامی این بخش‌ها توسط سازمان‌های دولتی اداره می شوند.

سازمان دولتی به سازمانی تحت امر دولت اطلاق می‌شود که از جانب دولت مرکزی به منظور فعالیتی معین ایجاد می‌شود. سازمان‌های دولتی طیف فعالیت‌های گوناگونی را در بر می‌گیرند، از سازمان‌های دفاعي و انتظامي تا سازمان‌های امدادی را شامل می‌شود. در این گزارش برآنیم تا اطلاعات و آمار تولید شده در بخش دولت، سهم زير بخش‌های مختلف در اين بخش همچنين سهم بخش دولتي در كل اقتصاد را به صورت اجمالی بررسی کنیم...

 براي مشاهده متن كامل اين مطلب به فايل پيوست مراجعه كنيد. 

تصاویر
  • بررسي روند تغييرات ارزش افزوده بخش هاي دولتي طي سال هاي 1394-1390
  • بررسي روند تغييرات ارزش افزوده بخش هاي دولتي طي سال هاي 1394-1390
  • بررسي روند تغييرات ارزش افزوده بخش هاي دولتي طي سال هاي 1394-1390
فایلهای پیوست
طراحی سایت