08 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 04 شهریور 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 04 شهریور,1398
بازدید: 2204
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1398 منتشر شد
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1398 منتشر شد

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با 2.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 0.4 درصد کاهش است.

کل خانوارها

در مرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 180.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با 2.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 0.4 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 41.6 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (54.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (34.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 42.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (50.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (35.7 درصد) است.

خانوارهای شهری

در مرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 179.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان  با 3.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 0.4 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 40.8 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (53.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (32.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد  41.4 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (50.2 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  هرمزگان (35.4 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مرداد ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 187.1 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان لرستان با 2.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با 1.0 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 46.1 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (59.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (40.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 46.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (55.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (39.1 درصد) است.

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1398 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت