13 تیر 1401
En | 
زمان انتشار: 06 مهر 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 06 مهر,1398
بازدید: 2101
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور 1398
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور 1398

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 42.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (51.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استا قم (36.3 درصد) است.

کل خانوارها

در شهریور ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 181.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قم با 1.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 1.6 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 35.0 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (46.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (29.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 42.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (51.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (36.3 درصد) است.

خانوارهای شهری

در شهریور ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 180.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قم  با 1.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با 1.6 درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 34.5 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (45.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (27.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد  41.9 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (51.3 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (36.0 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در شهریور ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 187.1 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل هیچگونه تغییری نداشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با 1.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با 1.7 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 38.1 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (50.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (29.3 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 47.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (56.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (40.2 درصد) است...

براي مشاهده  متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت