10 اسفند 1398
En | 
زمان انتشار: 07 مهر 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 07 مهر,1398
بازدید: 249
برگزاري كارگاه آموزشي «آشنايي با چارچوب مديريت كيفيت آمارهاي رسمي»  در وزارت صنعت، معدن و تجارت
برگزاري كارگاه آموزشي «آشنايي با چارچوب مديريت كيفيت آمارهاي رسمي» در وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اين دوره كه با همكاري مركز آمار ايران برگزار شد،‌درباره ساختار چارچوب كيفيت نظام آماري و وظايف دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي در اين زمينه،آموزش‌هاي لازم ارائه شد.

در راستاي اجراي برنامه ملي توسعه آمار كشور و تدوين و پياده‌سازي «چارچوب مديريت كيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران»، دوره آموزشي «آشنايي با چارچوب مديريت كيفيت آمارهاي رسمي» ، با حضور مدير دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارتخانه و ساير همكاران  اين دفتر ، مسئولين حوزه آمار سازمان‌هاي وابسته و معاونت‌هاي تخصصي ستاد ، با همكاري مركز آمار ايران، روز دوشنبه چهارم شهريور ماه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در اين دوره درباره ساختار چارچوب كيفيت نظام آماري و وظايف دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي در اين زمينه،آموزش‌هاي لازم ارائه شد.گفتني است چارچوب مديريت کيفيت نظام آماری ايران منطبق با چارچوب توصيه شده سازمان ملل متحد با عنوان «چارچوب ملي تضمين كيفيت، ويرايش 2019- NQAF» است و دارای ساختاری سلسله مراتبي 4 سطحي است. در بالاترين سطح از اين ساختار، حوزه‌های چارچوب کيفيت قرار گرفته‌اند که شامل 4 حوزه  با عناوين» مديريت نظام آماري»، »مديريت محيط سازماني«،» مديريت فرآيندهای آماری «و «مديريت بروندادهای آماری« است. در سطح بعدی،‌ اصل‌های کيفيت قرار دارند. اصل‌های کيفيت در اين ساختار شامل 19 اصل است که با توجه به موضوع اصل، بين حوزه‌های چهارگانه، تقسيم شده‌اند. در ذيل هر اصل، الزامات و در پايين‌ترين سطح، اجزاء قرار گرفته‌اند كه پياده‌سازي چارچوب كيفيت در تمام سطوح انجام مي‌شود.

تصاویر
  • برگزاري كارگاه آموزشي «آشنايي با چارچوب مديريت كيفيت آمارهاي رسمي»  در وزارت صنعت، معدن و تجارت
طراحی سایت