07 خرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 28 مهر 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 29 مهر,1398
بازدید: 945
رئيس مركز  آمار ايران:‌همگرايي و هم افزايي مهمترين الزامات مدرن سازي نظام آماري
رئيس مركز  آمار ايران:‌همگرايي و هم افزايي مهمترين الزامات مدرن سازي نظام آماري

دكتر جواد حسين‌زاده ضمن تاكيد بر اين نكته كه نظام آماري، نظامي يكپارچه و هماهنگ است و نبايد حركتي جدا جدا داشته باشد،‌ گفت: در اين نظام،‌ تقسيم كار به صورت ملي در بين نهاد‌هاي ذي ربط صورت مي‌گيرد تا از هم‌افزايي فعاليت اين نهاد‌ها،‌ در جهت بهره‌و‌ري هر چه بيشتر نظام آماري استفاده شود و براي همين شعار روز آمار امسال نيز، "همگرايي ملي براي مدرن سازي نظام آماري كشور" انتخاب شده است.

رئيس مركز آمار ايران در افتتاحيه اولين نشست تخصصي و علمي كه به مناسبت فرا رسيدن اول‌آبان روز آمار و برنامه‌ريزي برگزار شد، ‌با اشاره به اين كه 28 مهر يا 20 اكتبر مصادف با روز جهاني آمار است، مهمترين شاخصه‌هاي نظام آماري مدرن را، سازگاري و يكپارچگي ذكر كرد.

دكتر جواد حسين‌زاده در افتتاحيه اين نشست تخصصي كه با عنوان" مدرن‌سازي نظام آماري، برگزار شده بود،‌  ضمن تاكيد بر اين نكته كه نظام آماري، نظامي يكپارچه و هماهنگ است و نبايد حركتي جدا جدا داشته باشد،‌ گفت: در اين نظام،‌ تقسيم كار به صورت ملي در بين نهاد‌هاي ذي ربط صورت مي‌گيرد تا از هم‌افزايي فعاليت اين نهاد‌ها،‌ در جهت بهره‌و‌ري هر چه بيشتر نظام آماري استفاده شود و براي همين شعار روز آمار امسال نيز، "همگرايي ملي براي مدرن سازي نظام آماري كشور" انتخاب شده است.

وي در ادامه با بيان اين نكته كه ريشه كلمه آمار( statistic ) از كلمه state   به معناي حكومت است، گفت:اين امر نشان دهنده آن است كه ايجاد  اين علم در اصل به منظور  اداره حكومت بوده،‌يك كالاي عمومي بوده و وظايف اصلي دولت ها كه توزيع درآمد و ثبات اقتصادي است ، بدون ‌آمار رسمي با كيفيت  محقق نمي شود و در مجموع حكمراني خوب و شايسته بدون آمار امكان پذير نيست. ‌دكتر حسين زاده در ادامه افزود‌: از آمارهاي توليد شده همه استفاده مي كنند وآماركالاي عمومي است كه در اختيار همگان قرار مي‌گيرد، ‌لذا ويژگي كالاي خصوصي كه مشمول رقابت پذيري است، براي  كالاهاي عمومي كه ‌جزو كالاهاي اساسي براي  حكومتداري است، معني ندارد.

وي تاكيد كرد :‌ اعتماد به آمار‌هاي رسمي از اركان اعتماد به خوبي حاكميت است و اگر اعتماد عمومي به آمارهاي رسمي كه يك سرمايه اجتماعي است،‌كاهش يابد، اثرات منفي  بر رشد و توسعه كشور خواهد گذاشت. وي در ادامه سه گرايش مسلط در توسعه نظام آماري در دنيا را ، كاهش آمارگيري سنتي و ثبتي مبنا كردن نظام آماري، محوريت نقش سازمان‌هاي آماري(‌NSO ) در هماهنگي نظام آماري و اصلاح قوانين نظام آماري ذكر كرد و افزود: بحث همگرايي در نظام آماري توسط مركز آمار ايران دنبال مي‌شود تا از كليه ظرفيت‌هاي موجود در كشور استفاده شده و از هم‌افزايي آن‌ها نظام آماري مدرن تحقق يابد.  وي تاكيد كرد:‌ چنين نظام يكپارچه، مشكلات نظام آمار ي سنتي را رفع مي كند، هزينه را  كاهش و بهره‌وري و ارزش افزوده را  افزايش مي‌دهد.

دكتر حسين زاده در اد امه اعلام كرد:‌ ‌فهرست آمارهاي رسمي توسط مركز آمار ايران  تهيه شده است و چنانچه روند تصويب آن در كميسيون تخصصي و شوراي عالي آمار، طي شود،‌ تقسيم كار در بين نهاد هاي ذي ربط براي توليد اين آمارها با رويكرد  همگرايي در نظام آماري انجام خواهد شد.

 گفتني است  نشست‌هاي  تخصصي و علمي با دو موضوع "مدرن سازی نظام آماری" و " نقش آمار در مدیریت و برنامه ریزی توسعه" به مناسبت اول آبانماه روز آمار و برنامه ریزی  توسط پژوهشکده آمار و مرکز آمار ایران و با پیام همگرایی ملی با هدف تبیین اهمیت جایگاه آمار، اطلاع رسانی و ارتقای آگاهي در روزهاي  ٢٨ و ٢٩ مهرماه  در مركز آمار ايران برگزار می شود.

 در روز اول نشست، موضوع مدرن سازی نظام آماری  با محورهای "ساختار مطلوب سازمان ملی آمار در نظام آماری مدرن"، "سرشماری ثبتی مبنا، الزامات، چالش ها و افق های پیش رو"، "قانون آمار، بستری لازم برای توسعه نظام آماری" و "آموزش مبانی، مفاهیم و کاربردهای آمارهای رسمی در یک نظام آمار مدرن"  با حضور آقایان دکتر شباک، میر فلاح نصیری، حسین آبادی، و خانم دکتر رضایی مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

همچنین در نشست دوم كه روز 29 مهر ماه برگزار خواهد شد، موضوع نقش آمار در مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه با محورهای "نقش آمار در توسعه و برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی"،" نقش آمار در آمایش سرزمین و "نقش اطلاعات مکانی در برنامه‌ریزی ملی و منطقه ای" با حضور آقايان دکتر علیپور،دکتر توفیق، دکتر شفیعی،دکتر میرزایی،دکتر عباسی و دکتر رستمی برگزار خواهد شد.

تصاویر
  • رئيس مركز  آمار ايران:‌همگرايي و هم افزايي مهمترين الزامات مدرن سازي نظام آماري
  • رئيس مركز  آمار ايران:‌همگرايي و هم افزايي مهمترين الزامات مدرن سازي نظام آماري
طراحی سایت