06 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 01 آبان 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 01 آبان,1398
بازدید: 4543
شاخص قیمت مصرف کننده – مهر 1398
شاخص قیمت مصرف کننده – مهر 1398

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه 1398 در مقایسه با ماه قبل 6.7 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 32.3 و 26.6 درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه 1398 به عدد 28.3 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 28.3 درصد بیشتر از مهر 1397 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه 1398 در مقایسه با ماه قبل 6.7 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 32.3 و 26.6 درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 28.3 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 6.2 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 28.5 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 9.6 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر 1398 به 1.7 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 1.2 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 1.0- درصد و 3.1 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 1.9 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 0.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه 1398 برای خانوارهای کشور به 42.0 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 41.3 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 46.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش داشته است.

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پبوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده – مهر 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت