27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 14 آبان 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 14 آبان,1398
بازدید: 1792
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1397

افزایش 17.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش 16.6 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در سال 97 نسبت به سال 96

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در سال 1397 نشان مي‌دهد:

 

الف- شهر تهران

  • در سال 1397، تعداد 76511 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به سال گذشته حدود 17.5 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌ها 7.0 واحد بوده است.
  • 17.6 درصد افزایش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در سال 97 بالغ ‌بر 14341 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته حدود 21.3 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1309 مترمربع بوده است.

 

 

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در سال 1397، تعداد 376575 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به سال گذشته حدود 16.6 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌.
  • در سال 97 صادرشده است كه نسبت به سال گذشته حدود 16.3 درصد افزایش داشته است.
  • هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته 20.5 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 494 مترمربع بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت