09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 29 آبان 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 02 آذر,1398
بازدید: 1769
تهيه فهرست آمارهاي رسمي كشور در يكصدودهمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار كليد خورد
تهيه فهرست آمارهاي رسمي كشور در يكصدودهمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار كليد خورد

بنابر تكليف مركز آمار در برنامه ملي توسعه آمار كشور، اين فهرست تهيه و سطوح مختلف آن در جلسه كميسيون شوراي عالي آمار به منظور تصويب در شوراي عالي آمار مطرح شد.

يكصدودهمين جلسه تخصصي شوراي عالي آمار در تاريخ دوشنبه 27 آبان ماه در مركز آمار ايران با حضور اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار برگزار شد. در اين جلسه ضمن معرفي رئيس و دبير جديد كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار در اجراي بند الف ماده 6 برنامه ملي توسعه آماركشور،  تهيه فهرست آمارهاي رسمي كشور كليد خورد.

لازم به ذكر است بنابر تكليف مركز آمار در برنامه ملي توسعه آمار كشور، اين فهرست تهيه و سطوح مختلف آن در جلسه كميسيون شوراي عالي آمار به منظور تصويب در شوراي عالي آمار مطرح شد.

همچنين بنابر مصوب پنجاه و نهمين جلسه شوراي عالي آمار آئين نامه اجرايي دبيرخانه شوراي عالي آمار مورد بررسي قرار گرفت و با نظر اعضا برخي اصلاحات انجام شد.

 

تصاویر
  • تهيه فهرست آمارهاي رسمي كشور در يكصدودهمين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار كليد خورد
طراحی سایت