17 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 29 آبان 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 29 آبان,1398
بازدید: 2949
متوسط قيمت محصولات و هزينه خدمات کشاورزي  تابستان 1398
متوسط قيمت محصولات و هزينه خدمات کشاورزي تابستان 1398

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال 98، متوسط قيمت نخود با 9.5 درصد افزايش، 58725 ريال و متوسط قيمت عدس با 14.1 درصد افزایش معادل 57753 ريال بوده است.

در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال 1398، متوسط قيمت گندم 17205 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 32.5 درصد افزايش داشته و متوسط قيمت جو 19432 ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان سال قبل 59.9 درصد افزايش داشته است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال 98، متوسط قيمت نخود با 9.5 درصد افزايش، 58725 ريال و متوسط قيمت عدس با 14.1 درصد افزایش معادل 57753 ريال بوده است.

در بخش محصولات جاليزي، در سه ماهه دوم سال 98، متوسط قيمت هندوانه 4802 ريال و خربزه 12301 ريال بوده است كه به ترتيب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل 43.8و 11.6درصد کاهش نشان داده است و همچنین متوسط قیمت خيار 22183 ريال بوده و در نتیجه 19.4 درصد افزايش نشان داده است.

در بخش سبزيجات، در سه ماهه دوم سال 98، متوسط قيمت سيب زميني 31294 بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 177.53 درصد افزایش نشان داده است. همچنین متوسط قيمت گوجه فرنگي 9155 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 39.9 درصد کاهش داشته ­است. به علاوه متوسط قيمت پياز با 16.2 درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، برابر 11296 ريال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌اي، در تابستان98، متوسط قيمت يونجه 20146 ريال و متوسط قيمت کاه 4017 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 67.2 و 42.7 درصد افزايش داشته است.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال 98، متوسط قيمت زردآلو 49426، هلو  40417و آلبالو 43384 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 54.1، 23.8و 13.9 درصد افزايش داشته است.به علاوه متوسط قیمت گیلاس با    0.7 درصد کاهش برابر 88799 بوده است.  

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در تابستان98، متوسط قيمت سيب درختي 27449 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.6 درصد کاهش و متوسط قيمت انگور 34637 ريال بوده كه معادل 23.0 درصد افزايش داشته است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهه دوم سال 1398، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده 425017 ریال و متوسط قيمت يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 319108 ريال بوده كه كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 86.5 و 62.1 درصد افزايش داشته است.

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در تابستان98، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 49625 ريال و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 22100 ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتيب معادل 17.7 و 53.5 درصد افزايش نشان مي دهد.

در بخش هزينه خدمات مكانيزه، در سه ماهه دوم سال 98، هزينة شخم زمين زراعي آبي 2524079 ریال و هزينة شخم زمين زراعي ديم 1725792 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 46.4 و 23.1 درصد افزايش داشته است.

در بخش دستمزد نيروي كار، در تابستان سال 98، متوسط دستمزد كارگر ميوه چين مرد 847084 ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 48.0 درصد افزايش وهمچنین متوسط دستمزد كارگر ميوه چين زن 504362 ريال بوده که به این ترتيب نسبت به فصل تابستان سال قبل 19.5درصد افزايش داشته است. به علاوه، متوسط دستمزد كارگر تنك كار مرد 716270 ريال و متوسط دستمزد كارگر تنك كار زن 668646 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به تابستان 97 معادل 32.0 و 61.8 درصد افزايش نشان مي دهد.

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

  

 

تصاویر
  • متوسط قيمت محصولات و هزينه خدمات کشاورزي  تابستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت