09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 05 آذر 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 05 آذر,1398
بازدید: 2360
کاهش 23.1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در بهار 98 نسبت به  بهار 97
کاهش 23.1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در بهار 98 نسبت به بهار 97

کاهش 23.1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش ‌5.5 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل بهار 98 نسبت به فصل بهار 97

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل بهار سال 1398 نشان مي‌دهد:

 

الف- شهر تهران

  • در فصل بهار سال 1398، تعداد 15127 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 20.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 23.1 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 6.9 واحد بوده است.تعداد 2204 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار 1398، صادر شده است که نسبت به فصل گذشته، حدود 17.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 27.9 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل بهار 1398 بالغ ‌بر 2781 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 21.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 21.4 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1262 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در فصل بهار سال 1398، تعداد 95697 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 16.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 5.5 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌. تعداد 36537 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در فصل بهار 1398 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 21.7 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 6.6 درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیر بنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در فصل بهار 1398، حدود 17540 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 19.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 0.6 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 480 مترمربع بوده است.

در ضمن، نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

 

تصاویر
  • کاهش 23.1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در بهار 98 نسبت به  بهار 97
طراحی سایت