30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 18 آذر 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 آذر,1398
بازدید: 666
انتشار نسخه الکترونیکی  شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل تابستان 1398(برمبنای سال پایه 1390)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل تابستان 1398(برمبنای سال پایه 1390)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1398 به 1.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 13.1 واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش­های تولیدی کشاورزی (4.7- درصد) و صنعت (0.2 درصد) می­باشد. بیش‌ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌های برق (22.0 درصد) و خدمات 7.3 درصد است.

 

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1398 به 1.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 13.1 واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش­های تولیدی کشاورزی (4.7- درصد) و صنعت (0.2 درصد) می­باشد. بیش‌ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌های برق (22.0 درصد) و خدمات 7.3 درصد است.

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان 1398 به 49.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 20.1 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1398 نسبت به فصل قبل، 49.4 درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (1.4- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش صنعت (60.5 درصد) می­باشد.

 

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1398 نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به 59.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 1.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (3.5- درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (77.0 درصد) است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی  شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل تابستان 1398(برمبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت