30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 30 آذر 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 30 آذر,1398
بازدید: 620
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور تابستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور تابستان 1398

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 36350 هزار ريال با میانگین مساحت 267 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 9/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 110/7 درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 36350 هزار ريال با میانگین مساحت 267 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 9/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 110/7 درصد افزایش داشته است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 36632 هزار ريال با میانگین مساحت 108 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 3/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 64/6 درصد افزایش داشته است. متوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي  در سطح کل کشور 135011 ريال با میانگین مساحت 99 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل 6/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 24/9 درصد افزایش داشته است  اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور تابستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت