30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 02 دی 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 02 دی,1398
بازدید: 2139
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل تابستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل تابستان 1398

در فصل تابستان 1398 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 17161 ريال بوده است. استان یزد با 22778 ريال بيشترين و استان اردبیل با 16041 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 17220 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 17205 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 97 افزايشي معادل 32.5 درصد داشته است.

در فصل تابستان 1398 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 17161 ريال بوده است. استان یزد با 22778 ريال بيشترين و استان اردبیل با 16041 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 17220 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 17205 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 97 افزايشي معادل 32.5 درصد داشته است.

 در تابستان 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم سيب‌زميني در كل كشور 31294 ريال بوده است. استان زنجان با 49023 ريال بيشترين و استان آذربایجان شرقی با 27810 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول در تابستان 98 نسبت به تابستان 97 معادل177.5 درصد افزايش يافته است.

در تابستان 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه‌فرنگي در كل كشور 9155 ريال بوده است. بالاترين قيمت فروش را استان گیلان با 25610 ريال و پايين‌ترين قيمت فروش را استان همدان با 7520 ريال داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 97 معادل 39.9 درصد کاهش داشته است.

در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 11296 ريال بوده است. استان گيلان با 48888 ريال بالاترين قيمت فروش و استان اصفهان با 7643 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان 98 نسبت به تابستان 97 معادل 16.2 درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 425017 ريال بوده است. استان سیستان بلوچستان با 505164 ريال بالاترين و استان هرمزگان با 360878 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 97 معادل 86.5 درصد افزايش داشته است.

در فصل تابستان 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري زنده در كل كشور برابر 319108 ريال بوده است. استان کرمان با 453414 ريال بيشترين و استان‌ تهران با 218986 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 97 معادل 62.1 درصد افزايش يافته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل تابستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت