30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 02 دی 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 09 دی,1398
بازدید: 866
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص‌های اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 95-1390

شاخص‌های مندرج در این نشریه نمایانگر روند تغییرات حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در فاصله زمانی سالهای 1390 لغایت 1395 میباشد ک که با بهره‌گیری از آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات سرشماری‌ها و طرح‌های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران و دستگاه‌های اجرایی بر حسب اسناد بالادستی در 12 حوزه تهیه و تدوین شده است.

اطلاعات این نشریه شامل شاخص­های مصوب شورای عالی آمار بوده که با بهره­گیری از آمارهای ثبتی دستگاه­های اجرایی، اطلاعات سرشماری­ها و طرح­های نمونه­گیری مرکز آمار ایران و دستگاه­های اجرایی برحسب اسناد بالادستی در 12 حوزه به­ شرح زیر تهیه و تدوین شده است:

1-الگوي توسعه اسلامی - ايرانی

2-ارزيابی سند چشم انداز بیست ساله کشور

3-ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه

4-بهره‌وری ملی

5-توسعه انسانی

6-الگوی مصرف

7-تدوین استانداردهای ملی

8-داده­‌های­مکانی

9-آمايش سرزمين

10-نظام اداری و مديريت و فناوری اطلاعات

11-اهداف توسعه هزاره (MDGs)

12-نقشه جامع علمی كشور

 

     شاخص­های مندرج در این نشریه نمایانگر روند تغییرات حوزه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در فاصله زمانی سال­‌های 1390 لغایت 1395 می­باشد. اطلاعات بیش‌تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

فایلهای پیوست
طراحی سایت