30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 22 دی 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 22 دی,1398
بازدید: 869
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان 1398

این نشریه شامل گزيده‌اي از اطلاعات اقتصادي منتشر شده توسط مركز آمار ايران و دستگاه‌های اجرایی است كه به صورت فصلی و در 11 بخش تنظیم شده است.

  1.  در سال 1397 در طرف عرضه، عرضه كل اقتصاد ايران برابر 42514978 ميليارد ريال، جمع ارزش‌افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي برابر 24227521 ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلي برابر 24293705 ميليارد ریال بوده است.
  2. در سال 1397 در طرف تقاضا، تقاضاي كل اقتصاد ايران برابر 42514978 ميليارد ريال، جمع تقاضاي نهايي اقتصاد برابر 26872748 ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلي برابر 24293705 ميليارد ریال بوده است.
  3. در سال 1397 حجم نقدينگي كل اقتصاد ايران 18828900 ميليارد ريال بوده است كه 2852300 میلیارد ریال (15 درصد) آن را پول و 15976600 میلیارد ریال (85 درصد) را شبه پول تشكيل مي‌دهد. در این سال حجم نقدینگی، پول و شبه پول نسبت به سال قبل به ترتیب 23/1، 46/5 و 19/6 درصد رشد داشته است.
  4. در سال 1397 منابع بودجه کل کشور (مصوب) برابر با 12231500 میلیارد ریال، منابع بودجه عمومی دولت 4438600 میلیارد ریال و منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 8391200 میلیارد ریال بوده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت