22 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 24 دی 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 05 مرداد,1399
بازدید: 1798
گزارش بررسی نتايج نیروی كار پاييز 1398
گزارش بررسی نتايج نیروی كار پاييز 1398

این گزارش توسط خانم معصومه محمدي، رييس گروه آمارهاي نيروي انساني و خانم ندا مصطفوي ، كارشناس آمارهاي نيروي انساني دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

    بررسي روند آمارهاي بازاركار به دولتمردان كمك مي‌كند تا به ارزيابي عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي بپردازند و بعنوان يك چراغ راه، ايشان را راهنمايي و هدايت مي‌كند كه آيا در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها موفق بوده‌اند ياخير و اگر موفق بوده‌اند، به چه ميزان. لازمه بررسي چنين مقوله‌اي داشتن آمارهاي متقن و جامع است. طرح آمارگيري نيروي كار مهمترين و بلكه تنها طرح آماري علمي و مورد اعتمادي است كه بدين لحاظ، براساس استانداردهاي جهاني سازمان بين‌المللي كار طراحي شده است و از سال 1384 با توجه به درخواست سياستگذاران و برنامه‌ريزان كلان كشور اجراشده است و حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي در حوزه بازار كار است. لذا پس از آگاهي از نتايج طرح مذكور و دستيابي به شاخص‌هاي كلان و مهم اقتصادي كه در نگاه اول با آن مي‌توان بازاركار كشور را رصد كرد، دولتمردان و انديشمندان حوزه اقتصاد به اطلاعات بيشتري براي تحليل و ارزيابي عملكردها نيازمند هستند.

بدين منظور، يكي از مواردي كه مي‌تواند به فهم و درك اطلاعات بازار كار كمك شايان توجهي كند همانا بررسي تبييني، موشكافانه و دقيق‌تر اطلاعات در فصول مختلف است. شايان گفت است اين نوع بررسي‌ها مي‌تواند به بسياري از سوالات پيش آمده نيز پاسخ دهد. در اين گزارش به بررسي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار پاييز 1398 به صورت تفصيلي‌تر پرداخته مي‌شود. لازم به ذكر است، در گزارش پيش روي ابتدا به بررسي تغييرات شاخص‌ها و سپس تغييرات جمعيتي در سطح كلان پرداخته مي‌شود و در انتهاي گزارش، تغييرات در سطح خرد موررد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

برای مشاهده متن کامل گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • گزارش بررسی نتايج نیروی كار پاييز 1398
  • گزارش بررسی نتايج نیروی كار پاييز 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت