30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 06 بهمن 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 13 بهمن,1398
بازدید: 1683
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج  طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور پاییز 1398
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور پاییز 1398


مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در فصل پاییز1398، بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده 81.4 هزار تن بوده است.


خلاصه‌ای از آمار کشتار دام در پاییز سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می‌باشد:

  • مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در فصل پاییز، بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده 81.4 هزار تن بوده است.
  • تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده فصل پاییز، 1466 هزار لاشه به وزن 29.4 هزار تن گزارش شده است. این تعداد در فصل مشابه سال قبل 1451 هزار لاشه به وزن 28.2 هزار تن بوده است. استان خراسان رضوی با ۳۰۵٫۵ هزار لاشه به وزن 8.8 هزار تن بیش‌ترین تعداد و وزن را در این فصل به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده فصل پاییز، ۴35 هزار لاشه به وزن 6.6 هزار تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل 513 هزار لاشه به وزن 7.6 هزار تن بوده است. استان اصفهان با 109 هزار لاشه به وزن 1.5 هزار تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این فصل به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده فصل پاییز، ۲۰4 هزار لاشه به وزن 43.2 هزار تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۲30 هزار لاشه به وزن 46.6 هزار تن بوده است. استان تهران با ۴0 هزار لاشه به وزن 6.8 هزار تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این فصل به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه‌گاومیش ذبح‌شده فصل پاییز، 3.5 هزار لاشه به وزن 68۰ تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل 4.7 هزار لاشه به وزن 915 تن بوده است. استان خوزستان با 1.3 هزار لاشه به وزن 252 تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این فصل به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه‌شتر ذبح‌شده فصل پاییز، 7.7 هزار لاشه به وزن 1.6 هزار تن بوده که این تعداد در فصل مشابه سال قبل 4.8 هزار لاشه به وزن 1 هزار تن بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 3.4 هزار لاشه به وزن 780 تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این فصل به خود اختصاص داده است.
  • متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره 20.04 کیلوگرم، بز و بزغاله 15.08 کیلوگرم، گاو و گوساله 211.81 کیلوگرم، گاومیش و بچه‌گاومیش 193.63 کیلوگرم، و شتر و بچه‌شتر 205.38 کیلوگرم بوده است.

بررسی مقایسه‌ای نتایج طرح در فصل پاییز سال‌های 139۸ و 139۷ نشان می‌دهد که تعداد دام کشتار شده در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل پاییز سال 139۷ کاهش داشته است. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در پاییز سال ۱۳۹۸ با فصل مشابه ۱۳۹۷، مؤید کاهش 3 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷ برای بز و بزغاله 1۳ درصد، گاو و گوساله 7 درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش 26 درصد کاهش داشته، و مقدار تولید گوسفند و بره4 درصد و شتر و بچه‌شتر 63 درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج  طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور پاییز 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت