30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 06 بهمن 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 06 بهمن,1398
بازدید: 2060
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان 1398

در فصل تابستان سال 1398، تعداد 98659 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.9 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌.

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل تابستان سال 1398 نشان مي‌دهد:

 

الف- شهر تهران

  • در فصل تابستان سال 1398، تعداد 14540 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 3.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 30.9 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 6.9 واحد بوده است.
  • 4.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 26.8 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل تابستان 1398 بالغ ‌بر 2667 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 4.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 31.3 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1260 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در فصل تابستان سال 1398، تعداد 98659 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.9 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌.
  • در فصل تابستان 1398 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 5.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 14.8 درصد افزایش داشته است.
  • نسبت به فصل گذشته 1.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 0.6 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 426 مترمربع بوده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت