07 خرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 20 بهمن 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 20 بهمن,1398
بازدید: 1705
 شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل پاييز 1398
شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل پاييز 1398

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل 34.7 درصد افزایش می باشد.

چکیده

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1390) در فصل پاييز سال 1398 برابر با 482.8 بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13.3 درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 46.1 درصد افزايش يافته است.

 

شاخص زراعت و باغداری

 • شاخص "زراعت و باغداری" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 461.0 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.3 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل 34.7 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "غلات" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 434.7 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 22.4 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 41.8 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 475.6 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.4 درصد كاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 19.9 درصد افزایش می‌باشد.
 • شاخص گروه "سبزیجات" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 445.1 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 21.5 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 75.2 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "مواد خام طبقه بندی نشده" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 471.3 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.0 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 43.3 درصد افزايش می‌باشد.

شاخص دامداری سنتی

 • شاخص "دامداری سنتی" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 529.7 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.4 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 72.4 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل پاييز سال 1398 برابر با 562.7 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 43.3 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 91.4 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 518.0 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.3 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 79.9 درصد افزایش می‌باشد.
 • شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 595.1 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.4 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 87.2 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل پاييز سال 1398 برابر با 473.0 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.6 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 41.0 درصد افزایش می‌باشد. برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 
تصاویر
 • شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل پاييز 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت