07 خرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 23 بهمن 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 23 بهمن,1398
بازدید: 570
 شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل پاییز 1398   (بر مبنای سال پایه 1390)
شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل پاییز 1398  (بر مبنای سال پایه 1390)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1398 به 25.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 23.8 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1398 به 0.3- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 1.6 واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش­های تولیدی کشاورزی (4.5- درصد ) و صنعت ( 2.3- درصد ) می­باشد. بیش­ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش­های معدن (6.5 درصد ) و خدمات 6.2 درصد است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1398 به 25.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 23.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل پاییز سال 1397، 25.6 درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (10.9 درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش معدن (37.6 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398  نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 50.0 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 9.9 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (2.3- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (61.5 درصد) است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

 

تصاویر
  •  شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل پاییز 1398   (بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت