27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 03 اسفند 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 شهریور,1399
بازدید: 2005
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور سال1398
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور سال1398

توليد شیر شش ماهه اول سال 1398 درگاوداري‌هاي صنعتی کشور حدود 6 / 2 میلیون تن بوده است.


نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان می‌دهد که تعداد گاوداری‌های صنعتی در سال 1398، حدود 27 هزار واحد بوده که نسبت به سال 1395 بیش از 6 درصد افزایش یافته است. یافته های حاصل از این طرح نشان می دهد که 62 درصد گاوداری های صنعتی به فعالیت تولید شیر و 38 درصد به فعالیت پروار بندی مشغول بوده اند.

تعداد گاو و گوساله در دوره آمارگیری (15 مهر لغایت 11 آبان) در سال 1398، حدود 1.7 میلیون رأس بوده که نسبت به زمان مرجع در سال 1395، بیش از 21 درصد افزایش یافته است.

مقدار تولید شیر گاوداری‌های صنعتی در سال 1397 بیش از 5 میلیون تن بوده که نسبت به سال 1394 بیش از 22 درصد افزایش یافته است. مقدار تولید شیر در شش‌ماهه اول سال 1398 نیز حدود 6 / 2 میلیون تن بوده است.

تعداد دام پروار شده گاوداری‌های صنعتی در سال 1397 حدود 650 هزار رأس بوده که افزایش 21 درصدی را نسبت به سال 1394 نشان می‌دهد. تعداد گاو و گوساله پروار شده در 6 ماهه اول سال 1398 حدود 347 هزار رأس بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور سال1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت